Đề Xuất 3/2023 # Nguyên Tắc Uống Nước Để Giảm Cân Trong 10 Ngày # Top 11 Like | Giamcantao.com

Đề Xuất 3/2023 # Nguyên Tắc Uống Nước Để Giảm Cân Trong 10 Ngày # Top 11 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Nguyên Tắc Uống Nước Để Giảm Cân Trong 10 Ngày mới nhất trên website Giamcantao.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Nguyên Tắc Uống Nước Để Giảm Cân Trong 10 Ngày, Nguyên Tắc Uống Nước, Nguyên Tắc Làm Mềm Nước Cứng Là Làm Giảm Nồng Độ Của, Dàn ý ăn Quả Nhớ Kẻ Trồng Cây Uống Nước Nhớ Nguồn, Dàn ý Uống Nước Nhớ Nguồn ăn Quả Nhớ Kẻ Trồng Cây, Hãy Chứng Minh ăn Quả Nhớ Kẻ Trồng Cây Uống Nước Nhớ Nguồn, Quy Đong 104 Ngày 16/2/2017 Của Quân ủy Trung ương Về Quy Định Một Số Vấn Đề Co Bản Về Nguyên Tắc Tt, Nguyên Tố Nào Tham Gia Cân Bằng Nước Trong Cây, Quy Định 104-qĐ/qu Ngày 16/02/2017 Của Quân ủy Trung ương Một Số Vấn Đề Cơ Bản Về Thực Hiện Nguyên T, Bí Quyết Giảm 4kg Trong 7 Ngày, Quy Định 104 Của Quân ủy Trung ương Ngày 16/2/2017 Về Một Số Vấn Đề Về Thực Hiện Nguyên Tắc Tập Trun, Phân Tích 9 Câu Thơ Đầu Trong Bài Thơ Đất Nước Của Nguyễn Khoa Điềm, Nguyên Tố Nào Được Tìm Thấy Khi Chưng Cất Nước Trong Phòng Tối, Phân Tích ảnh Hưởng Của Thức ăn,nước Uống Đến Số Phận Của Thuốc Trong Cơ Thể, Dự Thảo Nghị Định Quy Định Giảm Phí Trước Bạ Cho ôtô Sản Xuất Trong Nước, Quy Định 192-qĐ/tw, Ngày 18/5/2019 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng “về Tổ Chức Đảng Trong Công An, Quy Định 192-qĐ/tw, Ngày 18/5/2019 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng “về Tổ Chức Đảng Trong Công An , Những Thành Tựu, Hạn Chế Và Những Nguyên Nhân Cơ B Trong Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5 (khóa Xii), Quy Dinh So 104 Cua Quan Uy Trung Uong Ve Thuc Hien Nguyen Tac Tap Trung Dan Chu Trong Quan Dọi, Quy Định 104 Của Quân ủy Trung ương Ve Thuc Hien Nguyen Tac Tap Trung Dan Chu Trong Quan Doi, ướng Dẫn 23-hd/tctw Ngày 14- 03-2003 Của Ban Tổ Chức Trung ương Về Hướng Dẫn Thực Hiện Qui Định 76, ướng Dẫn 23-hd/tctw Ngày 14- 03-2003 Của Ban Tổ Chức Trung ương Về Hhướng Dẫn Thực Hiện Qui Định 76, Quy Định 104 Của Quan ủy Trung Uong Về Nguyên Tắc Tập Trung Dan Chủ Trong Quân Đội, Đề Tài: Vấn Đềnâng Cao Vị Trí Vai Trò Trung Tâm Của Nhà Nước Trong Hệ Thống Chính Trị Của Nước Ta, Ngày Quy Định Số 104-qĐ/qutw Ngày 16/02/2017 Của Quân ủy Trung ương, Nguyên Tắc Tự Nguyện Về Đạo Đức Kinh Doanh Trong Ngành Dược, Quy Định Số 12-qĐ/tc-ttvh Ngày 9/1/2004 Của Ban Tổ Chức Trung ương – Ban Tư Tưởng Văn Hóa Trung ương, Bí Quyết ăn Uống Giảm Cân, Hướng Dẫn ăn Uống Để Giảm Béo, Nguyên Tố Nào Trong Số Những Nguyên Tố Sau Có Độ âm Điện Lớn Nhất, Nguyên Tắc Sắp Xếp Các Nguyên Tố Trong Bảng Tuần Hoàn, Hướng Dẫn Uống Thuốc Giảm Cân Lic, Bài Thơ Uống Nước, Hướng Dẫn Uống Thuốc Giảm Cân Lishou, Hướng Dẫn Uống Trà Giảm Cân Night Diet, Nguyên Tố Nào Là Kim Loại Trong Các Nguyên Tố Có Cấu Hình E Như Sau, Quan Niệm Của Hồ Chí Minh Trong Xây Dựng Nhà Nước Trong Sạch, Nguyên Tắc ăn Uống, Quy Chuẩn Nước ăn Uống, Dàn ý Đề Bài Uống Nước Nhớ Nguồn, Đề Tài Uống Nước Nhớ Nguồn, Quy Chuẩn Nước Uống, Quy Chuẩn Nước Uống Của Bộ Y Tế, Dàn ý Uống Nước Nhớ Nguồn, Quá Trình Uống Nước, Dàn ý Uống Nước Nhớ Nguồn Lớp 7, Bài Văn Mẫu Uống Nước Nhớ Nguồn, Bài Tập Làm Văn Uống Nước Nhớ Nguồn, Mẫu Bảng Báo Giá Nước Uống, Dàn ý Uống Nước Nhớ Nguồn Lớp 9, Quy Chuẩn 01 Về Nước ăn Uống, Bài Thơ Uống Nước Nhớ Nguồn, Uong Nuoc Nho Nguon, Quy Trình Uống Nước, Nước Uống Bidrico, Dàn ý Về Đạo Lý Uống Nước Nhớ Nguồn, Dàn Bài Uống Nước Nhớ Nguồn, Lập Dàn ý Uống Nước Nhớ Nguồn, Nguyên Lý Giảm Mỡ, Nguyên Tắc ăn Giảm Cân, Nguyên Lý Giảm Cân, Cách Tiếp Cận Theo Nội Trong Trong Quản Lí Nhà Nước, Mẫu Đơn Xin Giảm Trừ Tiền Nước, Đơn Xin Giảm Tiền Nước, Đơn Xin Giảm Giá Tiền Nước, Nguyên Tắc Quan Trọng Nhất Được Xác Định Trong Hiệp ước Ba-li Là, Tổng Số Hạt Cơ Bản Trong Nguyên Tử Vy Là 114 Hạt Trong Đó Số Hạt Mang Điện Dương ít Hơn Số Hạt Không, Quy Định Về Thực Hiện Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ Trong Tổ Chức Đảng Trong Quân Đội, Nguyên Tắc ăn Uống Của Người Nga, Nguyên Tắc Uống Thuốc, Nguyên Tắc ăn Uống Khoa Học, Nguyên Tắc Quan Trọng Hàng Đầu Trong Hợp Tác Giao Lưu Giữa Các Dân Tộc, Quy Chuẩn Kỹ Thuật Nước ăn Uống, Tiêu Chuẩn Nước Uống, Đề Bài Suy Nghĩ Về Đạo Lí Uống Nước Nhớ Nguồn, Bí Quyết Uống Nhiều Nước, Biên Bản Bàn Giao Nước Uống, Công Thức Uống Nước, Truyện Uống Nước Nhớ Nguồn, Suy Nghĩ Của Em Về Câu Tục Ngữ Uống Nước Nhớ Nguồn, Dàn ý Suy Nghĩ Về Đạo Lí Uống Nước Nhớ Nguồn, Kế Hoạch Uống Nước Nhớ Nguồn, Dàn Bài Suy Nghĩ Về Đạo Lí Uống Nước Nhớ Nguồn, Đề Bài Suy Nghĩ Về Đạo Lý Uống Nước Nhớ Nguồn, Giáo án Uống Nước Nhớ Nguồn, Giao An Uong Nuoc Nho Nguon Lop 2, Giám Đốc Maketing Nguyễn Hải, 3 Nguyên Tắc Vàng Giảm Cân, Đơn Xin Miễn Giảm Tiền Nước, Dàn ý Mùa Xuân Là Tết Trồng Cây Làm Cho Đất Nước Càng Ngày Càng Xuân, Nguyên Tắc Uống Kháng Sinh, Hãy Chứng Minh Câu Nói Uống Nước Nhớ Nguồn, Tham Luận Uống Nước Nho Nguồn , Em Hãy Giải Thích Câu Tục Ngữ Uống Nước Nhớ Nguồn, Em Hãy Chứng Minh Câu Uống Nước Nhớ Nguồn, Hãy Giải Thích Câu Uống Nước Nhớ Nguồn, Hãy Chứng Minh Đạo Lí Uống Nước Nhớ Nguồn, Hãy Giải Thích Uống Nước Nhớ Nguồn, Hãy Chứng Minh Câu Tục Ngữ Uống Nước Nhớ Nguồn, Bài Văn Mẫu Nghị Luận Uống Nước Nhớ Nguồn,

Nguyên Tắc Uống Nước Để Giảm Cân Trong 10 Ngày, Nguyên Tắc Uống Nước, Nguyên Tắc Làm Mềm Nước Cứng Là Làm Giảm Nồng Độ Của, Dàn ý ăn Quả Nhớ Kẻ Trồng Cây Uống Nước Nhớ Nguồn, Dàn ý Uống Nước Nhớ Nguồn ăn Quả Nhớ Kẻ Trồng Cây, Hãy Chứng Minh ăn Quả Nhớ Kẻ Trồng Cây Uống Nước Nhớ Nguồn, Quy Đong 104 Ngày 16/2/2017 Của Quân ủy Trung ương Về Quy Định Một Số Vấn Đề Co Bản Về Nguyên Tắc Tt, Nguyên Tố Nào Tham Gia Cân Bằng Nước Trong Cây, Quy Định 104-qĐ/qu Ngày 16/02/2017 Của Quân ủy Trung ương Một Số Vấn Đề Cơ Bản Về Thực Hiện Nguyên T, Bí Quyết Giảm 4kg Trong 7 Ngày, Quy Định 104 Của Quân ủy Trung ương Ngày 16/2/2017 Về Một Số Vấn Đề Về Thực Hiện Nguyên Tắc Tập Trun, Phân Tích 9 Câu Thơ Đầu Trong Bài Thơ Đất Nước Của Nguyễn Khoa Điềm, Nguyên Tố Nào Được Tìm Thấy Khi Chưng Cất Nước Trong Phòng Tối, Phân Tích ảnh Hưởng Của Thức ăn,nước Uống Đến Số Phận Của Thuốc Trong Cơ Thể, Dự Thảo Nghị Định Quy Định Giảm Phí Trước Bạ Cho ôtô Sản Xuất Trong Nước, Quy Định 192-qĐ/tw, Ngày 18/5/2019 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng “về Tổ Chức Đảng Trong Công An, Quy Định 192-qĐ/tw, Ngày 18/5/2019 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng “về Tổ Chức Đảng Trong Công An , Những Thành Tựu, Hạn Chế Và Những Nguyên Nhân Cơ B Trong Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5 (khóa Xii), Quy Dinh So 104 Cua Quan Uy Trung Uong Ve Thuc Hien Nguyen Tac Tap Trung Dan Chu Trong Quan Dọi, Quy Định 104 Của Quân ủy Trung ương Ve Thuc Hien Nguyen Tac Tap Trung Dan Chu Trong Quan Doi, ướng Dẫn 23-hd/tctw Ngày 14- 03-2003 Của Ban Tổ Chức Trung ương Về Hướng Dẫn Thực Hiện Qui Định 76, ướng Dẫn 23-hd/tctw Ngày 14- 03-2003 Của Ban Tổ Chức Trung ương Về Hhướng Dẫn Thực Hiện Qui Định 76, Quy Định 104 Của Quan ủy Trung Uong Về Nguyên Tắc Tập Trung Dan Chủ Trong Quân Đội, Đề Tài: Vấn Đềnâng Cao Vị Trí Vai Trò Trung Tâm Của Nhà Nước Trong Hệ Thống Chính Trị Của Nước Ta, Ngày Quy Định Số 104-qĐ/qutw Ngày 16/02/2017 Của Quân ủy Trung ương, Nguyên Tắc Tự Nguyện Về Đạo Đức Kinh Doanh Trong Ngành Dược, Quy Định Số 12-qĐ/tc-ttvh Ngày 9/1/2004 Của Ban Tổ Chức Trung ương – Ban Tư Tưởng Văn Hóa Trung ương, Bí Quyết ăn Uống Giảm Cân, Hướng Dẫn ăn Uống Để Giảm Béo, Nguyên Tố Nào Trong Số Những Nguyên Tố Sau Có Độ âm Điện Lớn Nhất, Nguyên Tắc Sắp Xếp Các Nguyên Tố Trong Bảng Tuần Hoàn, Hướng Dẫn Uống Thuốc Giảm Cân Lic, Bài Thơ Uống Nước, Hướng Dẫn Uống Thuốc Giảm Cân Lishou, Hướng Dẫn Uống Trà Giảm Cân Night Diet, Nguyên Tố Nào Là Kim Loại Trong Các Nguyên Tố Có Cấu Hình E Như Sau, Quan Niệm Của Hồ Chí Minh Trong Xây Dựng Nhà Nước Trong Sạch, Nguyên Tắc ăn Uống, Quy Chuẩn Nước ăn Uống, Dàn ý Đề Bài Uống Nước Nhớ Nguồn, Đề Tài Uống Nước Nhớ Nguồn, Quy Chuẩn Nước Uống, Quy Chuẩn Nước Uống Của Bộ Y Tế, Dàn ý Uống Nước Nhớ Nguồn, Quá Trình Uống Nước, Dàn ý Uống Nước Nhớ Nguồn Lớp 7, Bài Văn Mẫu Uống Nước Nhớ Nguồn, Bài Tập Làm Văn Uống Nước Nhớ Nguồn, Mẫu Bảng Báo Giá Nước Uống, Dàn ý Uống Nước Nhớ Nguồn Lớp 9,

Uống Nước Giảm Cân Trong 10 Ngày

Uống nước giảm cân trong 10 ngày

Nước là một thứ tuyệt diệu cho ai muốn giảm cân, bạn chỉ cần đều đặn uống nước giảm béo trong 10 ngày. Bạn sẽ giảm cảm giác thèm ăn, giảm dần và rồi mất hẳn, như thế làm bạn ăn ít hơn, hạn chế được lượng thức ăn nạp vào cơ thể khi đói.

Hướng dẫn uống nước giảm cân nhanh trong 10 ngày hiệu quả Xem Thêm:

Cách giảm cân trong 10 ngày của đầu bếp Võ Quốc

Thêm một cách giảm cân trong 10 ngày khác do chính Đầu bếp Võ Quốc đã thực hiện và thành công

– Uống nước giảm cân trong 10 ngày là khi bạn thức dậy vào những buổi sáng uống một lít nước ấm có nhiệt độ là 36 – 40 độ C, cộng thêm một thìa cà phê rưỡi muối vị mặn hơn nước canh. Sau khoảng 15 phút thì “đi ngoài” để cho sạch ruột.

– Bụng rỗng ngay lúc này bạn hãy nạp vào cơ thể nước uống hỗn hợp của ” mía + ớt chuông + chanh” để bổ sung vitamin.

Hãy dự trữ thức uống này và nước lọc cho cả ngày, không ăn thêm bất kỳ thực phẩm nào. Bạn không cần phải kiêng gì cả và đi làm bình thường.

“Trong suốt 10 ngày tôi giảm cân không ăn nhưng cơ thể vẫn khỏe, không mệt mỏi và đi làm công việc vẫn tốt. Đến ngày ngày thứ tư và trở đi trong người tôi không còn thèm ăn nữa, cảm giác như mới được nạp năng lượng thật đầy”, Võ Quốc chia sẻ.

10 ngày giảm cân kết thúc, sang ngày thứ 11 là có thể ăn cháo thịt băm và ngày 12 ăn uống bình thường. Nhưng lưu ý, cách giảm cân trong 10 ngày sẽ không kéo dài mãi được nên 2 tuần bạn thực hiện 2 ngày để duy trì cân nặng của mình.

Giảm cân trong 10 ngày nói không với thực phẩm sau

+ Không nên uống các loại đồ uống như soda, có ga như coca-cola, rượu, nước trái cây đóng chai có nhiều đường

+ Không nên ăn đồ ăn có bột như bánh ngọt, bánh xốp, bánh pizza, bánh trứng, ngũ cốc tẩm đường, khoai tây rán

+ Không nên ăn các loại trái cây sấy khô, mứt ngọt, trái cây có dầu

+ Không nên ăn mayonnaise.

+ Không nên ăn mỡ lợn, nước xốt, mỡ rán, bơ rán

+ Không nên ăn các loại có nhiều mỡ như cá ngừ, cá hồi

+ Không nên ăn sữa đặc hoặc các loại Fomat trắng trên 25%.

Nguyên Tắc Ăn Uống Để Giảm Cân Khi Không Tập Luyện

Như các bạn đã biết thì muốn giảm cân bạn cần phải thường xuyên tập luyện tuy nhiên trong cuộc sống hiện nay do công việc nhiều khi quá lu bù bạn không thể thu xếp được thời gian để có thể tập luyện được thường xuyên. Chính vì vậy bạn cần phải thực hiện tốt nguyên tắc ăn uống để giảm cân khi không tập luyện

Được sự giúp đỡ của các giảng viên dinh dưỡng trường CĐ Du Lịch HN chúng tôi xin gửi tới các bạn Nguyên tắc ăn uống để giảm cân khi không tập luyện với mong muốn giúp các bạn giảm béo khoa học và đơn giản nhất.

Nguyên tắc số 1- Kết Hợp Và Chia Nhỏ Bữa Ăn

Kết hợp và chia nhỏ bữa ăn để giảm béo khi không chơi thể thao

Bất kể vì mục tiêu là giảm béo hay tăng cơ bắp thì bí quyết của tất cả những người ăn kiêng thành công nhất đều là kết hợp và chia nhỏ các bữa ăn của mình. Vậy tại sao khi kết hợp và chia nhỏ bữa ăn lại giúp bạn giảm cân? Lý do đó chính là sẽ làm bạn luôn không bị rơi vào cảm giác đói, thèm ăn chính vì vậy sẽ làm bạn hạn chế nạp thêm thức ăn tránh dư thừa năng lượng. Nếu không có điều kiện tập luyện thì bạn phải áp dụng nguyên tắc này.

*** Slim USA – Hỗ trợ giảm cân nhanh, an toàn, hiệu quả nhất hiện nay. Sản phẩm có thể giúp giảm từ 6- 9 kg/ tháng mà không gây mệt mỏi.

Mỗi bữa ăn đều có thể được xây dựng bằng cách pha trộn các món ăn từ một trong ba nhóm chính sau:

Protein: Lòng trắng trứng hoặc toàn bộ quả trứng, Ức gà hoặc đùi gà, Thịt bò , Thịt lợn

Các loại đậu: Đậu lăng, Đậu đen, Đậu Pinto

Các loại rau: Rau Cải bó xôi- rau chân vịt, Măng tây, Đậu Hà Lan, Rau trộn

Ăn càng nhiều các loại thực phẩm kể trên càng tốt, nhưng có một điểm bạn cần lưu ý chính là làm cho nó càng đơn giản càng tốt. Bạn chỉ cần chọn ba hoặc bốn món trộn và luân phiên ăn chúng mỗi ngày là được. Nếu bạn ăn ở ngoài, hầu như nhà hàng nào cũng có thể cung cấp cho bạn những món salad tươi ngon để thay cho khoai tây chiên hoặc các món xào nấu ở nhiệt độ cao. Hơn thế nữa, bạn cũng hoàn toàn có thể dùng rau để thay cho gạo, đây là một trong những điểm tốt nhất của chế độ ăn “slow-carbs”.

7 h – Bữa sáng; 12 h – Bưa trưa; 16 h – Bữa nhẹ; 19h – Bữa tối; 23 h – Một ly rượu vang nhỏ hoặc 1 ly sữa nóng rồi chuẩn bị đi ngủ.

*** Rich Slim thuốc giảm cân hiệu quả cho người bận rộn, người béo phì lâu năm, người có cơ địa khó giảm cân

2. Nguyên tắc 2- Cắt giảm dần và loại bỏ Carbon Hydrate không tốt

Cắt giảm bột đường để giảm cân khi không tập luyện

Để giảm cân thì chắc hẳn bạn đã biết các chuyên gia đều tư vấn cho bạn là bạn phải cắt giảm tinh bột và đường ra khỏi khẩu phần ăn hàng ngày vì chúng chính là thủ phạm làm bạn dư thừa năng lượng dẫn đến béo phì. Nếu bạn muốn giảm cân đặc biệt là khi bạn không có thời gian tập luyện thì Bạn cần phải loại bỏ các loại Carbon Hydrate không tốt ra khỏi thực đơn của mình như các loại đường tinh chế, bột mì trắng và gạo trắng có thể làm bạn dễ tăng cân. Chúng được tiêu hóa nhanh chóng, gây đột biến lượng đường trong máu dẫn đến việc lưu trữ chất béo của cơ thể. Những loại thực phẩm này thường đã qua chế biến, chất dinh dưỡng bị mất đi phần nào, có chất bảo quản, hóa chất và phụ gia không tốt cho sức khỏe. Chúng làm tiêu hao năng lượng của cơ thể một cách nhanh chóng, sau đó khiến bạn lại cảm thấy thèm ăn nhiều hơn. Trong khi đó thì loại carbohydrate tốt bị đốt cháy chậm nên làm bạn no lâu và giữ mức năng lượng trong cơ thể được ổn định hơn. Các loại thực phẩm này là nguyên nhân hàng đầu của bệnh béo phì cũng như bệnh tiểu đường loại 2 và bệnh tim. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn không được đụng đến chúng. Cơ thể chúng ta có thể tự điều chế và kiểm soát mức độ insulin, vì vậy nếu bạn tiêu thụ một lượng tối thiểu thì vẫn an toàn.

*** Slim Express giảm béo nhanh toàn thân với tinh chất nấm linh chi và các loại thảo dược tự nhiên

3. Nguyên Tắc 3- Không Uống Các Loại Giải Khát

Không uống các loại nước ngọt thì mới giảm được cân

Các loại nước giải khát đều có hàm lượng đường cao chúng cũng là nguồn cung cấp nawmg lượng dồi dào cho cơ thể khi cần nhiều năng lượng để vận động. Vì vậy nếu bạn muốn giảm cân thì phải tránh xa chúng. Bạn có thể uống nước lọc tinh khiết, trà không đường, trà xanh, cà phê không đường sữa, các loại đồ uống không calo bao nhiêu tùy thích, nhưng tuyệt đối không được uống nhiều sữa, nước giải khát có đường hoặc nước ép trái cây đóng hộp. Chúng chính là thủ phạm làm bạn dư thừa năng lượng dẫn đến tích trữ mỡ, làm tăng cân khủng khiếp.

Bạn cũng có thể uống thêm một ly rượu vang mỗi tối để hỗ trợ cho việc phục hồi năng lượng sau khi chơi thể thao và giúp đẩy nhanh việc giảm mỡ thừa. Các nghiên cứu gần đây đã cho thấy, điều này khá tốt cho việc giảm béo của bạn.

*** New Perfect thuốc giảm cân thế hệ mới giúp giảm cân hiệu quả, an toàn và ngăn không làm tăng cân trở lại

4. Nguyên Tắc 4- Nghỉ Ngơi Mỗi Tuần 1 Ngày

Nên có ngày nghỉ ngơi để giảm béo không mệt mỏi

Nghỉ ngơi 1 ngày/ tuần chính là lời khuyên dành cho các bạn muốn giảm cân thành công khi không tập luyện. Vậy tại sao bạn lại nên có 1 ngày thoải mái của tuần như vậy? Liệu có làm bạn khó giảm cân và béo lại hay không?

Một ngày để làm ngày “tự do” ăn uống, ăn bất cứ thứ gì mình muốn mà không cần phải quan tâm về calo, đường, sữa hay những điều cần kiêng kị khác như các bữa ăn trong tuần. Nhiều người lo sợ ăn quá nhiều năng lượng vào những ngày thế này có thể phá vỡ nỗ lực giảm cân của họ trong cả tuần qua, nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Ngày ăn tự do này lại có thể giúp đẩy nhanh quá trình giảm mỡ thừa bằng cách đảm bảo cân bằng tỉ lệ trao đổi chất do ổn định chức năng tuyến giáp cũng như cân bằng dinh dưỡng trong cơ thể bạn. Cho nên, bạn không cần lo lắng gì về việc có thể mình ăn hơi nhiều hơn bình thường vào ngày này cả.

*** Mơ giảm cân Slimming Plum chính hãng thơm ngon, hấp dẫn giúp giảm cân hiệu quả và an toàn

10 Nguyên Tắc Vàng Tăng Cơ Nạc

10 nguyên tắc vàng tăng cơ nạc.

1. Nguyên tắc 1:

Tính toán calories

– Nếu bạn là người tập thể hình nặng trung bình 1h mỗi ngày thì cần nạp 18-20calo/lb trọng lượng cơ thể vào ngày luyện tập để duy trì cơ bắp mà bạn có. Nếu muốn tăng cơ bạn cần ăn thêm hơn 2-3calo/lb trọng lượng cơ thể (21-23 calories).

– Vào ngày nghỉ bạn chỉ cần ăn 16-18calo/lb trọng lượng để duy trì cơ bắp và không làm tăng bodyfat do calo dư thừa vào ngày nghỉ ngơi.

2. Nguyên tắc 2:

CARB-UP-Tăng carbohydrat

– Carb rất quan trọng trong việc tăng khối lượng. Nó không những giúp tăng mức độ hormone insulin mà còn giúp tải cơ bắp với glycogen (một dạng lưu trữ của carb).

– Đầu tiên, glycogen làm cho cơ bắp lớn và đầy đủ. Glycogen kéo nước vào tế bào cơ bắp, làm cơ bắp căng đầy.

– Thứ hai, mức độ cơ bắp của glycogen là một chỉ báo quan trọng báo hiệu bạn có đủ năng lượng để xây dựng cơ bắp hoặc bạn cần năng lượng (bằng cách phá vỡ protein cơ bắp) làm nhiên liệu cho các chức năng của cơ thể của bạn. Khi cơ bắp của bạn có đầy đủ glycogen, xảy ra trong một chế độ ăn uống carb cao, cơ thể của bạn có năng lượng cần thiết để phát triển; khi nồng độ glycogen thấp, cơ thể bị phá vỡ cơ bắp để sử dụng làm nhiên liệu.

– Vào ngày luyện tập bạn cần ăn 2.5g carb/lb trọng lượng. Vào ngày nghỉ, bạn chỉ cần ăn 1-1.2g carb/lb trọng lượng. Trong hầu hết các bữa ăn nên chọn carb tiêu hoá chậm như bột yến mạch, bánh mỳ và khoai.

3. Nguyên tắc 3:

Ăn chất béo

– Chúng tôi không khuyên bạn ăn quá nhiều chất béo, nhưng bạn cần ăn tăng lượng chất béo nếu bạn có kế hoạch muốn tăng cân. Các vận động viên có chế độ ăn kiêng với tỉ lệ chất béo cao giúp testosteron cao hơn. Testosteron là một trong những hormone đồng hoá quan trọng nhất trong việc thúc đẩy phát triển cơ bắp. Các chất béo lành mạnh được tìm thấy trong sụn khớp cá hồi, quả óc chó, hạnh nhân, dầu oliu và bơ đậu phộng giúp phục hồi cơ bắp.

– Khi bạn đang trong kế hoạch tăng cân, bạn cần tập luyện với tạ nặng và cường độ cao, điều này tạo nhiều áp lực lên các khớp xương của bạn. Lúc này bạn cần ăn nhiều chất béo lành mạnh để bảo vệ các khớp xương và phục hồi sau những bài tập nặng.

– Vào ngày tập luyện, chất béo của bạn nên chiếm ít nhất 25% tổng lượng calo hàng ngày của bạn. Vào những ngày nghỉ, phục hồi tăng lượng chất béo lên 35-40% tổng lượng calo hàng ngày.

4. Tính đủ lượng protein cần thiết

– Vào ngày tập luyện bạn cần ăn 2g protein/lb trọng lượng cơ thể, và 1.5g protein/lb vào những ngày nghỉ. Nguồn protein từ trứng, thịt bò, thịt gà, cá và các sản phẩm từ sữa được cho là tốt cho bạn. Cùng với biệc bổ sung bột protein. Dùng thêm protein từ whey và casein là cách thuận tiện để thúc đẩy tiêu hoá của bạn. Và vào những thời điểm nhất định trong ngày là nguồn đạm tốt nhất cho nhu cầu của bạn (Xem nguyên tắc 7)

5. Cắt giảm calo vào ngày nghỉ

– Bạn nên cắt giảm 2-3calo/lb trọng lượng cơ thể vào những ngày nghỉ. Ngày cả protein cũng nên giảm xuống một chút (do thực tế là bạn không dùng protein shake trước và sau khi luyện tập)

– Bạn cần phải tính toán để giảm lượng calo và carb của bạn vào ngày nghỉ vì cơ thể đòi hỏi ít năng lượng vào những ngày nghỉ ngơi. Nếu không bạn có nguy cơ tăng bodyfat không mong muốn.

– Tuy nhiên, bạn cần phải ăn tăng lượng chất béo để bù đắp vào lượng calo thiếu hụt do giảm protein và carb, vào những ngày nghỉ. Nếu bạn tập trung ăn thêm vào các chất béo lành mạnh ( xem nguyên tắc 3) bạn sẽ không chỉ giúp bodyfat thấp, mà còn tăng khả năng phục hồi của xương khớp.

6. Thức dậy thật nhanh

– Khi bạn thức dậy vào buổi sáng cơ thể bạn rơi vào trạng trái dị hoá, hay nói cách khác là cơ thể đang đốt cơ bắp để làm năng lượng. Để ngăn chặn quá trình này bạn cần ăn ngay lập tức, không có thời gian để tắm hay đánh răng. Đi thẳng vào nhà bếp và thậm chí không nghĩ về ăn các loại thực phẩm-nó cần quá nhiều thời gian để tiêu hoá. Và lúc này bạn cần hai điều: protein tiêu hoá nhanh nhất và carb hấp thụ nhanh nhất.

– Đối với protein bạn cần nạp từ whey protein cô lập (whey isolate) hoặc whey protein thuỷ phân (whey hydrolysate) thậm chí còn nhanh hơn whey cô lập. Điều này sẽ nhanh chóng giúp cơ thể có protein để sử dụng làm năng lượng, giúp cơ bắp của bạn ít bị huỷ hoại hơn. Các axit amin từ sữa không được sử dụng làm năng lượng sẽ được nạp vào các sợi cơ của bạn và xây dựng lại những gì bị hỏng vào ban đêm, đưa cơ thể bạn trở lại trạng thái đồng hoá.

– Đối với carb tiêu hoá nhanh, câu trả lời là tinh bột ngô sáp. Các nghiên cứu cho thấy carb từ tinh bột ngô tiêu hoá thậm chí còn nhanh hơn so với đường. Đưa carb vào máu của bạn một cách nhanh nhất cũng giống như protein để ngăn chặn quá trình dị hoá cơ tấn công dữ dội khi bạn thức dậy vào buổi sáng. Với Glycogen trong gan cạn kiệt dần trong đêm, tinh bột ngô sáp sẽ nhanh chóng báo hiệu cho cơ thể bạn để ngăn chặn quá trình đó. Đây là lý do tại sao chúng tôi khuyên bạn nên dùng một bữa sáng lỏng ngay khi thức dậy. Và sau khoảng 30-60 phút sau đó bạn cần ăn một bữa ăn hoàn toàn từ thực phẩm (đây gọi là bữa sáng thứ 2).

7. Mix protein của bạn trước và sau khi tập

– Trong vòng 30 phút trước khi tập luyện bạn cần nhanh chóng tiêu hoá protein như whey. Nghiên cứu cho thấy protein tiêu hoá nhanh chóng như whey được nạp vào trước khi luyện tập sẽ tối đa hoá quá trình tổng hợp protein cơ bắp. Ngoài ra, whey chứa peptides( whey phân mảnh) còn làm tăng cường lưu lượng máu đến cơ bắp của bạn. Điều này làm tăng cung cấp các chất dinh dưỡng và hormones cho cơ bắp của bạn trong quá trình tập luyện và tăng cường bơm cơ bắp của bạn.

– Cũng nên xem xét thêm một số đậu nành để shake trước khi tập luyện. Nó không chỉ là protein đậu lành phân lập tiêu hoá nhanh. Nghiên cứu còn chỉ ra rằng genistein, một phytoestrogen của đậu nành làm tăng nồng độ oxit nitric, và đậu nành rất giàu arginine, nó là cách tuyệt vời để thúc đẩy hơn nữa lưu lượng máu đến cơ bắp của bạn trong quá trình luyện tập.

– Sau luyện tập protein là vua. Nghiên cứu cho thấy dùng whey protein ngay sau khi luyện tập giúp nhanh chóng tăng cường tổng hợp protein cơ bắp, và kết quả là tăng trưởng cơ bắp. Các mũi nhọn này gây ra mức độ insulin không chỉ để giúp tiếp tục thúc đẩy tổng hợp protein, mà còn làm giảm mức cortisol. Hormone Catabolic (hooc môn dị hoá) này cạnh tranh với hormone Testosteron Anabolic ( hooc môn đồng hoá) và làm tăng phá huỷ cơ. Sự làm giảm này nó giúp cơ thể bạn ở trạng thái đồng hoá hơn, thúc đẩy phục hồi nhanh hơn, tập luyện tốt hơn và tăng trưởng cơ bắp.

– Bạn cũng nên xem xét một số protein casein pha trộn vào whey sau buổi tập của bạn. Mặc dù casein là tiêu hoá chậm, nhưng nó cũng được biết là giúp thúc đẩy tổng hợp protein sau khi luyện tập.

8. Dùng carb tiêu hoá chậm trước khi luyện tập và carb tiêu hoá nhanh sau luyện tập

– Bữa ăn ngay sau khi tập nên bao gồm carb tiêu hoá nhanh như tinh bột ngô sáp. Điều này sẽ làm tăng vọt mức độ các hormone insulin đồng hoá, insulin giúp đưa các axit amin có được vào tế bào cơ để xây dựng các protein cơ bắp. Nó cũng quan trọng trong việc cung cấp creatine để xây dựng protein cơ bắp (xem quy tắc 10) và làm tăng tổng hợp protein cơ bắp, một trong những quá trình quan trọng mà các sợi cơ bắp phát triển.

9. Sleep on it (thành ngữ này hơi trừu tượng, để vậy luôn)

Khi bạn ngủ, cơ thể bạn đang thực sự ăn chay. Như đã đề cập ở nguyên tắc 6, khi bạn không có thức ăn trong đường tiêu hoá của bạn, cơ thể sẽ biến những sợi cơ để làm năng lượng cho cơ thể. Một protein tiêu hoá chậm như protein casein hoặc phô mai (cũng giàu protein casein) và chất béo lành mạnh, chẳng hạn như quả óc chó là sự lựa chọn tốt nhất bạn cần cho bữa ăn trước khi đi ngủ.

– Những thực phẩm giúp tiêu hoá chậm và cũng cấp nguồn axit amins ổn định cho nhiên liệu. Từ đó giảm su hướng cơ thể sử dụng cơ bắp.

– Một protein shake bao gồm casein micellar cần đến 7h để tiêu hoá. Điều này có nghĩa là cơ thể của bạn được một dòng suối chảy chậm và ổn định của các axit amin suốt đêm, ngăn chặn nó phá vỡ cơ bắp của bạn.

10. Sản phẩm hỗ trợ

– Branched-chain amino acids (BCAA): Các BCAAs gồm ba axit amin leucine, isoleucine và valine, trong đó acid amin quan trọng nhất cho việc sửa chữa và xây dựng các mô cơ là Leucine, vì các nghiên cứu cho thấy acid amin này có thể bật tổng hợp protein cơ bắp của chính nó. Vẫn là tốt nhất để có tất cả ba cùng nhau, mặc dù nó làm việc trong sức mạnh tổng hợp để cung cấp một loạt các lợi ích đó bao gồm phát triển cơ bắp, tăng năng lượng trong quá trình tập luyện, giảm cortisol (một hormone catabolic ức chế testosterone và làm tăng phân hủy cơ bắp), và giảm chậm đau nhức cơ bắp.

Bạn cần 5-10 g BCAA với bữa ăn sáng đầu tiên của bạn (cùng với protein protein shake), Trước và sau khi tập luyện, và với bữa tối.

– Creatine: Nghiên cứu xác nhận rằng một trong những sản phẩm bổ sung hiệu quả nhất mà bạn có thể sử dụng là dùng creatine. Không phiền phức và đơn giản, dùng creatine có thể giúp bạn có thể tăng được lên 10 kg cơ bắp và tăng sức mạnh của bạn trong phòng tập thể dục ít nhất 10%.

Dùng 3-5 g của creatine với protein shake trước và sau khi tập luyện.

– Beta-alanine: Trong cơ thể, các axit amin beta-alanine được kết hợp với các axit amin histidine để tạo thành carnosine. Nghiên cứu khẳng định rằng khi các cơ có nồng độ carnosine cao, họ có thêm sức mạnh và sức chịu đựng, và vận động viên tham gia tăng sức mạnh cơ bắp beta-alanine đáng kể, cho phép nâng nặng hơn và, do đó, sự tăng trưởng cơ bắp nhiều hơn. Nghiên cứu mới chỉ ra rằng khi đối tượng được đào tạo lấy beta-alanine ngoài creatine, họ có được cơ bắp nhiều hơn (và đồng thời cũng mất một số bodyfat) so với những người chỉ cần uống creatine một mình.

*Dùng 1-2 g của beta-alanine hoặc carnosine trước và sau khi luyện tập cùng với protein shake.

– Carnitine: Sau khi được biết chỉ là một chất bổ sung làm giảm chất béo, carnitine bây giờ được biết như là một chất bổ sung anabolic tốt. Đó là bởi vì nó giúp tăng cường phát triển cơ bắp thông qua một số cơ chế. Một là, carnitine làm tăng nồng độ testosterone sau khi tập luyện, cũng như số lượng các thụ thể testosterone trong tế bào cơ bắp, cho phép nhiều testosterone để kích thích tăng trưởng cơ bắp hơn. Ngoài ra, bổ sung carnitine đã được tìm thấy để tăng khả năng của insulin giống như là yếu tố để kích thích tăng trưởng cơ bắp. Nếu cũng câp đủ, nó cũng có thể làm tăng lưu lượng máu, có nghĩa là nó cung cấp những lợi ích tương tự như NO boosters.

*Dùng 1-3 g carnitine với bữa ăn sáng đầu tiên của bạn(cùng với protein shake), trước và sau khi tập, và với bữa tối.

Nguồn: Thể Hình Việt Nam

Bạn đang đọc nội dung bài viết Nguyên Tắc Uống Nước Để Giảm Cân Trong 10 Ngày trên website Giamcantao.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!