Top 9 # Xem Nhiều Nhất Tập Thể Dục Khí Công Y Đạo Mới Nhất 5/2023 # Top Like | Giamcantao.com

Khí Công Y Đạo

01. Bài Tập Động Công và Tĩnh Công

DC00 Điều hòa hơi thở

http://www.youtube.com/watch?v=rVCNZARKRvk

DC07 Bài đầu chỉnh thần kinh

http://www.youtube.com/watch?v=bDmAC1qhqzk

DC08 Vỗ tay 2 nhịp

http://www.youtube.com/watch?v=pGg3BF3BL6A&NR=1

DC09 Vỗ tay 4 nhịp

http://www.youtube.com/watch?v=yq4GsimcHhc

DC10 Dậm chân phía trước

http://www.youtube.com/watch?v=_YIeZPqNxAI

DC11 Dậm chân phía sau

http://www.youtube.com/watch?v=EotCSe4vlxI

DC12 Chachacha 1 bước

http://www.youtube.com/watch?v=9XOHTuyzVRg

DC13 Chachacha 2 bước

http://www.youtube.com/watch?v=TNWPWgl6Lj4

DC14 Dậm chân luyện trí nhớ

http://www.youtube.com/watch?v=d0EKHEl8uHM

DC15 Điều khí

http://www.youtube.com/watch?v=QAK8tCVoIbE

DC16 Vỗ tâm thận

http://www.youtube.com/watch?v=bXsp4KE7BGI

DC17 Vặn mình 2 nhịp

http://www.youtube.com/watch?v=FxO_DoYjBQ0

DC18 Vặn mình 4 nhịp

http://www.youtube.com/watch?v=TvBODtnzZkI

DC19 Cúi ngửa 2 nhịp

http://www.youtube.com/watch?v=W3kv5zMzl1E

DC20 Cúi ngửa 4 nhịp

http://www.youtube.com/watch?v=m9sQMmuOH7A

DC21 Quay vặn khớp vai

http://www.youtube.com/watch?v=_-A3T7ZbtKM

DC22 Đề khí nhón gót

http://www.youtube.com/watch?v=dt7IPqJNfww

DC23 Dịch cân kinh 2 nhịp

http://www.youtube.com/watch?v=bN31cpAoWV0

DC24 Dịch cân kinh 4 nhịp

http://www.youtube.com/watch?v=NHcWCgAKmAI

DC25 Điều hòa âm dương vịn ghế

http://www.youtube.com/watch?v=TcBC2jh3xwU

DC26 Đứng hát kéo gối lên ngực

http://www.youtube.com/watch?v=KO1PWscjaxU

DC27 Hạc tấn mở mắt

http://www.youtube.com/watch?v=EbJuXn2PhYQ

DC28 Hạc tấn nhắm mắt

http://www.youtube.com/watch?v=0D7Llv2_boY

DC29 Hạc tấn nhắm mắt nhảy

http://www.youtube.com/watch?v=1U8hzkm5s20

DC30 Ngũ hành tấn

http://www.youtube.com/watch?v=7Zb8mQiqihQ

DC31 Nạp khí ngũ hành

http://www.youtube.com/watch?v=wISU98VS9Vk

DC32 Vận khí ngũ hành

http://www.youtube.com/watch?v=c2UrvPp0Tto

DC33 Đá chân

http://www.youtube.com/watch?v=rVXWXP2iwaE

DC34 Vuốt tay

http://www.youtube.com/watch?v=ymoddD5D1zY

DC35 Vỗ chân

http://www.youtube.com/watch?v=-EocODFAAnQ

DC36 Điều chỉnh thăng bằng

http://www.youtube.com/watch?v=ecZBwlVc4Zg

DC37 Kích thích thần kinh đầu (save)

http://www.youtube.com/watch?v=byvMxNpZ0Mg

DC38 Thu công

http://www.youtube.com/watch?v=OOxGMOBVWBM

DC39 Nạp khí trung tiêu

http://www.youtube.com/watch?v=GG-PeKmuoGg

DC40 Kéo ép gối thở ra làm mềm bụng

http://www.youtube.com/watch?v=LYsdFolNWRM

DC40-1 Kéo ép gối thở ra làm mềm bụng

http://www.youtube.com/watch?v=pkms8wHh5Tk

DC41 – Nằm thư giãn

http://www.youtube.com/watch?v=bbNaxTy_2K0

Bài tập tĩnh công

http://www.youtube.com/watch?v=vv3T7paKxPU

TC01 Thở đan điền thần

http://www.youtube.com/watch?v=PQshiUzamdI

TC02 Thở đan điền tinh

http://www.youtube.com/watch?v=zRFarYotvc0

TC03 Thở mệnh môn

http://www.youtube.com/watch?v=qG1IxJUg0bw

Nạp khí trung tiêu

http://www.youtube.com/watch?v=Bo2vj22WDug

Thở thận

http://www.youtube.com/watch?v=m1HXTan06qU

02. Lớp Tập Khí Công

DVD Đ

ộng Công và Tĩnh Công

http://www.youtube.com/watch?v=AKiSfUb30Z8

Những động tác mới trong bài tập thể dục khí công trong lớp ở toronto

http://www.youtube.com/watch?v=jm_Kh8wGEuE

Lớp tập khí công Toronto http://www.youtube.com/watch?v=g-mn4KNrl8Y

03. Tập thở khí công chữa bệnh và khí công thiền

Vận hành xoay chuyển luân xa 21Nov10 http://www.youtube.com/watch?v=dUkceMf3DVA Luyện tập hít thở http://www.youtube.com/watch?v=m_cCN_mhheA

Tập Tĩnh công trong lớp http://www.youtube.com/watch?v=2CQgAdTkWr4

Bài tập Tĩnh công http://www.youtube.com/watch?v=vv3T7paKxPU

Tập thở khai thông 3 điểm http://www.youtube.com/watch?v=Az3WDnYOLl0

Nạp Khí Trung Tiêu http://www.youtube.com/watch?v=Bo2vj22WDug

PP Nạp Khí Trung Tiêu, Kéo Đầu Gối, Thở Đan Điền Tinh http://www.youtube.com/watch?v=xQ0ufiK5TPg

Thở Mệnh Môn http://www.youtube.com/watch?v=qG1IxJUg0bw

Thở Đan Điền Tinh http://www.youtube.com/watch?v=zRFarYotvc0

Thở Đan Điền Thần http://www.youtube.com/watch?v=PQshiUzamdI

Thở Thận http://www.youtube.com/watch?v=m1HXTan06qU

DVD Bài Tập Tĩnh Công http://www.youtube.com/watch?v=vv3T7paKxPU

Cách tập luyện Khí công tự chữa bệnh bằng động công, tĩnh công và bằng huyệt

http://www.youtube.com/watch?v=E5cJhT6-BqA

Tập Tĩnh Công, Thở Thiền Bài 1 – Tĩnh công : Luyện khí-Lập lư đảnh http://www.youtube.com/watch?v=wvwIw4Bia0M Bài 2 – Tĩnh công – Tập đóng mở thiên môn http://www.youtube.com/watch?v=hmr4FJsf5nE

Bài 3 – Giáng dương – Thăng âm – Xả trược http://www.youtube.com/watch?v=a3W25f0NdCM Bài 4 – Tĩnh Công – Thông Thiên Môn, Ấn Đường http://www.youtube.com/watch?v=Xx5aCHqP7Yk

Bài 5 – Tĩnh công: Thu dương – Thu âm

http://www.youtube.com/watch?v=OCiSm-D3exE 

Tập khí công thiền luyện hơi thở thu dương, thu âm. (Nhà thờ Bélanger, Montréal) http://www.youtube.com/watch?v=UsbbThxWCEk

Giải thích những kỳ diệu của nội lực do tập khí công thiền http://www.youtube.com/watch?v=61ojCmKXW_8

Tập thở khí công khai mở luân xa phách để tăng cường nội lực 

http://www.youtube.com/watch?v=kefuYTbHJ8s

Cách kiểm soát hơi thở để tăng cường khí huyết trên Nhâm-Đốc http://www.youtube.com/watch?v=5ngCqgpV4Dw

Thực tập cách hít thở Bài Thanh hỏa (Chùa Quan Âm, Montreal)

 http://www.youtube.com/watch?v=i_oXN0gly0I

Thu âm dương – phân cực âm dương http://www.youtube.com/watch?v=pKNHObO1Zkc Hướng dẫn tập luyện thở khí công (Chùa Quan Âm, Montreal) http://www.youtube.com/watch?v=Z7BGcqBJ-GY Thu năng lượng (Centre Lajeunesse, Montreal) http://www.youtube.com/watch?v=1UtR-8X90YA

Thiền tĩnh công và Thu năng lượng (Centre Lajeunesse, Montreal) http://www.youtube.com/watch?v=Y8AsyEwWi9Y

Tập luyện bóng năng lương (Centre Lajeunesse, Montreal) http://www.youtube.com/watch?v=4viaxG2smAA

Từ trường năng lượng http://www.youtube.com/watch?v=FNtW_8Rklig

Phương pháp tập thở thiền làm tăng khả năng nội lực chữa bệnh (Nhà thờ Bélanger, Montreal) http://www.youtube.com/watch?v=WJd-lp614zk 

Tập thở Khí công : 1-Tụ khí-Phóng khí. 2-Thu âm-Thu dương http://www.youtube.com/watch?v=ARD0rE_pIgw 

Thở thiền trong động công 21Nov10 http://www.youtube.com/watch?v=rnaytY2eD5g 

Luyện khí lập lư đảnh cùng nhau luyện thuốc

http://www.youtube.com/watch?v=ZSyrEELRTbA 

Chuyển khí hóa tinh 24Oct10 http://www.youtube.com/watch?v=7aSmF0uZ9e4

Chuyển tinh hóa khí – 24Oct10 http://www.youtube.com/watch?v=58AyEBWtih4

Nạp khí đan điền thần luyện thần với khí hòa hợp 24Oct10

http://www.youtube.com/watch?v=l7rMuArdVvo

Phương pháp luyện thở khí hóa tinh

http://www.youtube.com/watch?v=ZxiZAAKdOGY

Thực tập Phương pháp truyền năng lượng để chữa khí hoặc huyết cho người khác http://www.youtube.com/watch?v=vVlvdf-uLW4 

TU CHAN NOI LY DO Con đường tu luyện khí công của Khí Công Y Đạo 

04. Bài Tập Thể Dục KCTĐ Thực Hành 2013

https://youtu.be/Qr82Pdl5XPU

05. 3 Tư Thế Lạy Khí Công Tịnh Độ Chữa Bệnh 2013

https://youtu.be/yLyV1NJztIU

06. Động tác lễ Phật để chữa bệnh

https://youtu.be/yLyV1NJztIU

XEM TIẾP PHẦN 

II. BỆNH XẾP THEO CHUYÊN KHOA

Bài Tập Khí Công Y Đạo Mới

1-Đặt vật nặng 5-10kg lên bụng như bao đường, bao gạo, bao cát, nhắm mắt nằm nghe bụng chuyển động, bụng sôi…lâu khoảng 15-30 phút sẽ làm áp huyết hạ thấp xuống nhanh nhất.

2-Đau nhức tay vai hay cổ gáy vai, thoái hóa loãng xương….đều do thiếu đường cát vàng (glucose) phải uống đường glucose cho đường-huyết lên trên 160mg/dL… làm cơ thể tăng khí huyết lưu thông dễ, sẽ giảm đau, rồi tập bài quay vai như trong video, bệnh nhân sẽ khỏi bệnh đau nhức cổ gáy tay vai…

Cách tập làm hạ áp huyết nhanh tự nhiên bằng bao cát 5 kg đè lên bụng

Cách làm hạ áp huyết nhanh, giúp tiêu hóa nhanh, bụng nhỏ tiêu mỡ không bị lệ thuộc vào thuốc.

Đặt vật nặng 5-10 kg lên bụng như bao đường, bao gạo, bao cát, nhắm mắt nằm nghe bụng chuyển động, bụng sôi…lâu khoảng 15-30 phút sẽ làm áp huyết hạ thấp xuống nhanh nhất.

Bênh nhân trên áp huyết rất cao, máy bơm nhồi 2 lần là do mỡ triglycérid gây tắc nghẹt trong ống tim mạch.

Ngày đầu áp huyết của bệnh nhân trước khi tập rất cao, sau khi tập áp huyết xuống thấp, về nhà bệnh nhân tiếp tục áp dụng pp này, ngày hôm sau đến tập áp huyết xuống thấp trở lại bình thường.

Sau mỗi bữa ăn 30 phút tất cả mọi người nên áp dụng pp này 30 phút thay cho dùng thuốc chữa bệnh áp huyết cao mà không có hiệu quả, pp này làm hạ áp huyết nhanh hiệu quả hơn thuốc mà không có phản ứng phụ do ép đè bụng tự thở ép nhồi thức ăn trong bao tử và kích thích gan ruột co bóp làm tiêu mỡ bụng, chữa được các bệnh về tiêu hóa, bao tử, gan ruôt cùng một lúc.

Bài tập lăn người làm hạ đường nhanh, hết ù tai, làm sáng mắt, tiêu hóa nhanh, hết mọi đau nhức

Bài tập lăn người làm hạ đường nhanh, trị ăn không tiêu, đau nhức toàn thân, cứng chân tay khó cử động, ù tai, mắt mờ, máu không lên não, người lạnh do thiếu đường.

1-Trước khi tập, đo đường, nếu thấp dưới 140mg/dL=8.0mmol/l, phải uống 3 thìa cà phê đường cát vàng.

2-Lăn tới 3 vòng rồi nằm úp nghỉ 10 giây, lăn lui trở lại 3 vòng rồi nằm ngửa nghỉ 10 giây. Lăn nhiều lần đến khi hơi chóng mặt, bàn tay lạnh phải ngưng lại do đường-huyết đã tụt thấp, phải uống thêm 3 thìa đường cát vàng cho bàn tay ấm, hết chóng mặt rồi lăn tiếp. Rồi đường-huyết lại tụt thấp chóng mặt, uống thêm 3 thìa đường lăn tiếp. Cứ uống đường lăn nhiều lần sẽ hết chóng mặt là máu đã lên não đủ, cả đầu, trán tay chân, thân người nóng ấm, hơi rịn mồ hôi, chân tay lưng cột sống hết đau nhức.

Nếu có bệnh ăn không tiêu trào ngược thực quản do thức ăn đóng kết hòn cục trong bao tử lâu ngày thành bướu to không đẩy xuống ruột được, thức ăn cũ lâu ngày hôi thối và nhớt đàm trong bao tử sẽ bị bao tử co bóp ói ra theo đường miệng 3-4 lần khoảng 1 kg, Sau đó bụng mềm, nhẹ bụng, dễ thở, áp huyết và đường-huyết xuống, sau khi ói mửa xong để bệnh nhân nằm nghỉ ngơi 15 phút.

3-Nếu táo bón không đi cầu được, sáng ngủ dậy và tối trước khi đi ngủ uống 1 thìa dầu mè, hay trộn dầu mè vào cháo. Khi đi cầu được bình thường thì ngưng.

Quan trọng : Nguyên nhân béo phì do đường huyết quá cao là thừa đường, hay do đường huyết quá thấp là thiếu đường.

1-Nếu dư thừa đường sẽ bị béo phì nguyên nhân do lười tập thể dục để tiêu mỡ bụng, lý do thứ hai, uống đường xong phải tập ngay bài chuyển hóa đường thành năng lượng, giống như xe vừa đổ xăng đầy là phải chạy xe ngay để đi công việc cho hết xăng, chứ không phải đổ xăng xong cất xe vào garage. PP tập làm hạ đường nhanh là nằm lăn người nhiều lần đến khi chóng mặt là đường trong máu đã tu6t thấp, phải uống đường thêm để lăn tiếp cho đến khi hết chóng mặt.

Thí dụ đường-huyết cao 300mg/dL, khi vài lần cảm thấy chóng mặt, đo lại đường xuống thấp còn 120mg/dL phải uống thêm 3 thìa đường rồi lăn tiếp, đường lại xuống thấp còn 90mg/dL, lại uống đường cho lên 140mg/dL rồi nằm nghỉ 10 phút , đường huyết vẫn tự động xuống đến 120mg/dL thì ngưng tập.

2-Công dụng của đường glucose kết hợp với protein biến thành năng lượng glycoprotein vận chuyển chất bổ vào nuôi tế bào và vận chuyển chất thải trong tế bào ra ngoài, Glucose kết hợp với lipid thành chất glycolipid là chất tạo màng tế bào bảo vệ cho tế bào không bị những chất độc hại xâm nhập tế bào và màng tế bào luôn được bảo vệ thay cũ đổi mới, sinh ra tế bào mới…

Nếu kiêng đường thì cơ thể thiếu chất glycoprotein và glycolipid, chỉ còn 2 chất protein và lipid trở thành béo phì mà tế bào không được nuôi dưỡng trở nên yếu sức, và màng tế bào bị phá vỡ kết hợp thành mô tế bào ung thư, có nghĩa là 1 tế bào lớn chứa nhiều nhân, hay gọi là tế bào không phải 1 sinh 2 mà 1 sinh ra 3,4,5 là tế bào ung thư do thiếu chất glycolipid bảo vệ màng tế bào.

Như vậy cơ thể cần đường để chuyển hóa thức ăn ngay, nên dù đường cao nhưng tập bài Kéo Ép Gối và bài lăn người chuyển hóa thức ăn ngay trở thành máu, sau đó thì đường-huyết tụt mất nên không bĩ bệnh tiểu đường.

Người không có bệnh tiểu đường là sau khi ăn đường cao, nhưng tập bài Kéo Ép Gối và bài lăn người thì đường xuống thấp, thì người này không bị bệnh tiểu đường. Ngược lại trước khi ăn đường cao, sau khi ăn đường cũng cao, khi đói cũng cao khi no cũng cao, là người có bệnh tiểu đường nguyên nhân do lười tập.

Chữa Bách Bệnh Với Bài Tập Khí Công Y Đạo Vỗ Tay 4 Nhịp Cực Dễ Tập

Vỗ tay 4 nhịp

Số lượng: 60-100 lần. Mỗi lần gồm 4 bước sau-trên-sau-trước.

Kĩ thuật tập

Bài tập này có 4 động tác vỗ tay ở 4 vị trí: sau-trên-sau-trước. (hình chữ L).

Chuẩn bị

Hai chân dang rộng hơn hai vai,

Hai cánh tay và cùi chỏ để thẳng, không được căng cứng, không được để cong trong lúc tập, hai bàn tay xòe,

Lưỡi cuốn cong lên vòm họng trên, lúc tập nước miếng dễ dàng tiết ra để điều chỉnh âm dương cho thân nhiệt sau khi tập không bị nóng qúa làm mất nước khô họng,

Chỉ hít thở bằng mũi.

Tập làm quen với động tác như thể dục

Trước hết chúng ta tập vỗ tay 4 nhịp để ở 4 vị trí sau-trên-sau-trước cho quen, chưa cần chú trọng đến hơi thở. Thí dụ chúng ta ra lệnh thầm trong đầu để cho hai tay thi hành như sau

Một sau, hai trên, ba sau, bốn trước. Một sau, hai trên, ba sau, bốn trước. Một sau, hai trên, ba sau, bốn trước..

Nhịp một sau: Lưng ngửa ra vỗ hai bàn tay ra sau lưng.

Nhịp hai trên: Lưng vẫn ngửa, hai tay dang ngang, lòng bàn tay ngửa, hai cánh tay đưa thẳng lên cao trên đầu, ngửa cổ mắt nhìn theo bàn tay khi hai bàn tay vỗ vào nhau.

Nhịp ba sau: Lưng vẫn ngửa, nhưng hơi cúi cổ, quay đâu lưng bàn tay ,dang thẳng hai cánh tay sang ngang vai xuống ra sau mông rồi vỗ vào nhau.

Nhịp bốn trước: Lưng cổ cúi về phía trước cho trán xuống ngang với tim, hai cánh tay thẳng, hai bàn tay vỗ vào nhau phía trước bụng dưới là xong nhịp bốn, không có nhịp nghỉ, lại tiếp tục vỗ tay nhịp một sau, nhịp hai trên, nhịp ba sau, nhịp bốn trước. cứ thế vỗ đều liên tục.

Tập làm quen với hơi thở trong bài vỗ tay 4 nhịp

Bài tập này có 4 động tác thực hiện trong một hơi thở gồm một lần hít vào và thở ra. Thời gian hít vào thở ra bằng nhau.

Khi bắt đầu tập, trong đầu chúng ta ra lệnh thầm chữ HÍT, chúng ta hít hơi vào từ từ. Khi hơi vào đầy phổi một cách tự nhiên vừa đủ không căng cứng lồng ngực, chúng ta chấm dứt, trong đầu ra lệnh thầm chữ VÀO. Khi bắt đầu thở ra, trong đầu ra lệnh thầm chữ THỞ, hơi thở ra từ từ bằng mũi cho đến khi chấm dứt hơi thở, trong đầu ra lệnh thầm chữ RA. Trong đầu ra lệnh thầm liên tục, đều đặn bốn lệnh hít vào – thở ra, hít vào – thở ra, hít vào – thở ra, hít vào – thở ra…

Tập bốn nhịp theo khí công

Bài tập có hai thì, thì một hít vào và thì hai thở ra. Mỗi thì có 2 động tác vỗ tay ở hai vị thế phải đi theo hơi thở nhẹ, chậm, đều, liên tục, người ngoài không nghe được tiếng thở của mình, chỉ nghe được tiếng vỗ tay đều.

Tập liên tục, đều, xong 60 lần, hơi thở vẫn đều, nhẹ, không cảm thấy mệt là tập đúng, nếu thấy mệt là đã tập nhanh qúa, hoặc hai cánh tay căng cứng dùng sức nhiều qúa, cánh tay, vai, cùi cho và bàn tay phải mềm, vỗ thành tiếng kêu lớn mà không đau 2 bàn tay là đúng.

Thì một HÍT VÀO: (hai động tác nhịp sau,trên). Hai tay chuẩn bị để ở vị trí nhịp trước, (trước bụng),cuốn lưỡi ngậm miệng, khi bắt đầu hít hơi vào thì hai tay đưa ra sau, ngửa lưng vỗ vào nhau kêu tiếng bốp (ở nhịp sau), tiếp tục giơ hai tay ngang vai lên cao, ngẩng đầu nhìn hai bàn tay phía trên đầu, vỗ kêu tiếng bốp, là dứt thì hít vào.

Thì hai THỞ RA: (hai động tác nhịp sau, trước). Khi bắt đầu hơi thở ra, hai cánh tay thẳng, dang ngang, đưa xuống sau mông, vỗ kêu bốp ở nhịp sau, tiếp tục đưa hai tay ra phía trước bụng, cúi lưng, cúi cổ xuống đất nhìn hai bàn tay vỗ trước bụng kêu tiếng bốp là dứt thì thở ra.

Tần suất và số lượng

Tập khí công đúng là hơi thở phải nhẹ, đều, không bị ngắt đoạn bởi phải chờ động tác, như vậy là hơi thở và động tác bị trật nhịp, không hoà hợp đồng bộ. Do đó, người ta thở nhẹ nhàng, không dùng lực để hít vào, không gọi là “hít vào thở ra”, mà gọi là “thở vào thở ra”. Tập đúng cách, móng tay và mặt sẽ hồng hào, rịn mồ hôi trán. Khi động tác vỗ tay bốn nhịp theo hơi thở đều đặn, tập không nhanh không chậm sao cho sau khi tập xong không cảm thấy mệt.

Tập xong hai thì, kể là một cái.

Một ngày tập nhiều lần, mỗi lần 60 cái.

Người bình thường, không bệnh tật: tập 60-100 cái.

Trung bình 18 hơi thở vào thở ra / phút. Tập 60 cái vỗ tay 4 nhịp trong 3 phút.

Người có hơi thở sâu là 10-12 hơi thở ra thở vào/phút. Tập 60 cái cái vỗ tay 4 nhịp trong 5 phút. Tần suất này là tốt nhất.

Chia làm nhiều lần trong ngày, mỗi lần 60 cái, nếu đo thời gian trung bình 1 phút 18 hơi thở ra thở vào thì mỗi lần tập mất khoảng 3 phút. Tập nhiều ngày điều chỉnh hơi thở sâu và lâu hơn mà không thấy mệt thì 1 phút tập được 10-12 hơi thở ra thở vào mất khoảng 5 phút là tập xong.

Có Được Uống Nước Trong Lúc Tập Bài Tập Thể Dục Khí Công Không?

Thưa thầy NgọcEm có được uống nước trong lúc tập bài tập thể dục khí công không? Em sợ nước có âm tính gây có ảnh hưởng đến kết quả của sự tập luyện?Thành thật cám ơn thầy.BVH

Thân gửi Hùng,Chỉ uống nước khi cơ thể khát do cơ thể tự tái lập điều chỉnh âm dương, chứ không phải do thói quen thì không ảnh hưởng đến âm dương.

Riêng tôi suốt cả ngày không uống nước từ khi biết tập khí công đến giờ là 28 năm, chỉ uống nước tráng miệng sau khi ăn, và ăn cơm phải có canh là đủ số lượng nước cần thiết cho cơ thể rồi. Mọi học viên của tôi cũng đã thấy suốt một buổi dạy học, trên bàn tôi không bao giờ có nước mặc dù nói giảng liên tục 4 giờ đồng hồ. Vì phương pháp khí công , cuốn lưỡi ngậm miệng tập hít thở nối vòng Nhâm-Đốc cho khí chạy theo vòng tiểu chu thiên ,sẽ tạo ra tân dịch , gọi là nước cam lồ , thì cơ thể không cần nước. Các vị chân tu trong hang động trên núi tuyết ngồi tham thiền suốt ngày 24/24 , không có người hầu hạ, bên cạnh không có chai nước như vậy họ đâu có uống nước như chúng ta mà vẫn sống hơn 100 tuổi không bệnh tật. Tôi 70 tuổi, mỗi ngày ngủ 6 tiếng, làm việc 15 tiếng, ăn điểm tâm sáng và 1 bữa cơm chiều, không có giờ để ăn cơm trưa, mà vẫn khoẻ mạnh hồng hào, không bị bệnh cao áp, tiểu đường, cholesterol, đau nhức phong thấp, vẫn bê vác nặng, chạy đua, nhẩy xa được như người ở tuổi 50. Đó là điều kỳ diệu của khí công.

Đa số những người cơ thể không đòi hỏi khát nước mà do thói quen uống nước nhiều làm tăng âm nhiều quá sẽ bị liệt ruột gây bón giả, xệ ruột , ung thư ruột, tiểu đêm nhiều, sưng đau đầu gối….

Quý vị hãy nhìn trên video tập khí công trên on line xem ông già 70 này nói có đúng không?

Thân ,doducngoc

Thưa Thầy, Thầy nói đúng lắm.Lần đầu tiên gặp Thầy tại Toronto ,tôi nghĩ Thầy bị áp huyết cao.Cảm ơn Thầy và các Anh Chị tại Phân hội Khí công Y đạo Toronto đã tận tìnhchỉ dẫn, bà nhạc gia của tôi đã có thể sinh hoạt bình thường mà không bị tiểu đườngvà huyết cao quấy rối. Mẹ tôi có duyên gặp được Thầy tuy muộn (thị giác 1 bên đã mất vĩnh viễn và thính giác suy giảm) nhưng hiện nay không phải uống 1 viên thuốc tây nào cả mà chỉ tập thể dục động công tĩnh công ngày hai lần và lưu ý hơn đến chế độ ăn uống hàng ngày. Bà vẫn đi thăm Bác sĩ gia đình và xét nghiệm để theo dõi tiểu đường và áp huyết thường xuyên. Bác sĩ gia đình rất “happy” vói các kết quả xét nghiệm. Mẹ tôi vẫn nhận “prescription” nhưng lại không cần mua thuốc nữa – làm mấy ông bà dược sĩ hơi buồn.LT/Scarborough